Tags: cách tránh muỗi đốt

Lý giải nguyên nhân bạn thường bị muỗi đốt hơn người khác.

Chắc chắn bạn đã từng thốt lên rằng: “tại sao muỗi cứ nhắm vào tôi, trong khi mọi người ngồi bên cạnh không bị muỗi