Tags: hầm cầu

Cần phải làm gì khi hầm cầu sinh hoạt bị ngập

Hầm cầu ngập hay nghẹt là một trong những nỗi nguy hiểm đối với người sử dụng. Nó không nguy hiểm ngay đến tính mà