Tags: Mỗi phút tại Việt Nam có thể bán ra một chiếc S7/S7 Edge

Mỗi phút tại Việt Nam có thể bán ra một chiếc S7/S7 Edge

Hiện nay, ngoài Việt Nam thì tình hình kinh doanh trên toàn thế giới của Samsung có dấu hiệu khởi sắc, đó là nhờ Galaxy