Tags: tiền nhiệm

Chào đón Galaxy Note 7 bằng cách giảm giá Galaxy Note 5 tiền nhiệm

Khi một sản phẩm mới ra đời thì việc sản phẩm cũ trước đó bị hạ giá là điều hoàn toàn dễ hiểu. Trước tình